Tranh gốc

Serie ảnh xoay mô phỏng 3D

VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH: “Bất đáo Trường thành phi hảo hán” là câu nói bất hủ của Mao trạch Đông, được khắc trên tấm bia đá đặt trên mặt thành. Giống như một con rồng khổng lồ uốn khúc, Vạn lý Trường thành là biểu tượng của sức mạnh Trung hoa. Người ta cho rằng có thể nhìn thấy được Vạn lý trường thành từ mặt trăng.