Tranh gốc

Serie ảnh xoay mô phỏng 3D

KHUÊ VĂN CÁC - VĂN MIẾU : Văn miếu Quốc Tử giám là trường Đại học đầu tiên được xây dựng từ thời Lý (1007), cũng là nơi thờ Khổng tử. Gác khuê văn là nơi các nho sỹ bình thơ. Hình ảnh Gác Khuê văn đã nhiều lần được dùng làm biểu tượng văn hoá của đất Thăng long. Ngày nay, trước những kỳ thi vô cùng căng thẳng vào đại học, rất nhiều thí sinh đã đến đây để cầu xin cho mình thi đỗ.