Đào tạo chuyển giao công nghệ ảnh 3D

Đào tạo chuyển giao công nghệ 3D

   CoopLab 3D là đơn vị duy nhất ở Việt Nam có nền tảng kiến thức chuyên sâu về công nghệ hiển thị 3D stereo. Chúng tôi nhận đào tạo, chuyển giao công nghệ, hợp tác tư vấn chuyên gia các nội dung sau  

 Đào tạo công nghệ làm ảnh nổi 3D lenticular

Dành cho các cá nhân, đơn vị yêu thích sản phẩm ảnh nổi 3D lenticular và mong muốn làm chủ công nghệ này

Nội dung chuyển giao:

Tạo dữ liệu 3D đa góc nhìn: Đầu vào input của ảnh 3D lenticular là dữ liệu 3D đa góc nhìn (xem thêm phần Nguyên lý) gồm 2 phương pháp tiếp cận:

   - Chụp ảnh 3D: Bộ chụp ảnh 3D gồm 2 thành phần chính là 01 máy ảnh kỹ thuật số và thanh ray cơ khí có thước chia cm. Máy ảnh sẽ được rê trên thanh ray để chụp nhiều góc liên tiếp. Ảnh sau khi chụp sẽ qua quy trình xử lý điểm hội tụ trên Photoshop  để tạo thành bộ dữ liệu 3D

  - Dựng ảnh 3D từ ảnh 2D: Tấm ảnh gốc sẽ được phân lớp, dựng bản đồ độ sâu cho mỗi lớp. Sau đó dùng phần mềm 3D Converter để nội suy ra chuỗi ảnh tương ứng với các góc nhìn liên tiếp. Kỹ thuật này nếu làm tỉ mỉ có thể tạo hiệu ứng độ sâu trung thực bằng 90-95% so với chụp ảnh 3D. Phạm vi ứng dụng lớn hơn nhiều so với chụp 3D do có thể xử lý với mọi ảnh gốc 2D

 Hợp tác, tư vấn chuyên gia về công nghệ làm phim 3D stereo

 

 

 

Carousel - dammio.com